Communisme de l’attaque et communisme de la défection torsdag, Jan 10 2008 

9 mars 2007

traduit de la version anglaise du texte original suédois écrit par l’un des membres du groupe riff raff (mer…)

Annonser

”Möjligheterna finns i den utomfackliga kampen” torsdag, Jan 10 2008 

”Möjligheterna finns i den utomfackliga kampen” – Intervju med Kämpa tillsammans! av M från Motkraft

Måndagen 7 augusti kommer det att genomföras en deltagande undersökning om arbetsplatskamp och utomparlamentarisk kamp. Alla som vill inbjuds att delta, genom att svara på frågor och skriva en egen självundersökning eller delta i kollektiva diskussioner och intervjuer om vardagsmotstånd. Motkraft har träffat och intervjuat Kämpa tillsammans som initierade projekten med självundersökningar för fem år sedan.

M: Vad är Kämpa tillsammans?

KT: Vi kallar oss för ett skrivande kollektiv, där vi har diskussioner tillsammans och en gemensam underskrift. Det vi sysslar med är klasskampsteori. (mer…)

Kriminalvårdsanstalt Lernia – en historia om arbetslöshet och åtgärder. torsdag, Jan 10 2008 

Kriminalvårdsanstalt Lernia – en historia om arbetslöshet och åtgärder.
Fett ös – arbetslös
Jag har spenderat ungefär 2 år på olika åtgärder i en halvstor stad i mellansverige och det här är min berättelse om denna tid. Det mesta av den tiden gick jag en kockutbildning på Lernia (fd AMU). I denna redogörelse kommer jag dock att utelämna det mesta av tiden jag spenderade ute på restauranger. Det får istället komma i en senare historia om mina erfarenheter från den branschen. Den första arbetsmarknadsåtgärden jag gick på var ett datortek. På datorteket gick jag i mitten av 90-talet och där var jag 12 veckor. På Kriminalvårdsanstalt (Kva) Lernia spenderade jag ungefär 18 månader. Jag hade några månader tidigare fått sparken från ett bageri som stängt efter att ha köpts upp av en större koncern (se texterna Det ansiktslösa motståndet, Bageriet som Gud glömde, Fack off!). (mer…)

Samma fiender, samma kamp! – Förord och länk torsdag, Jan 10 2008 

Motkraft finns häftet att läsa eller ladda ner. Samma fiender, samma kamp! kom ut 1998.

Det kan också köpas i som häfte av Radikal Distro. (mer…)

Vi vill ha allting! – förord och länk torsdag, Jan 10 2008 

Vi vill ha allting!

En historisk bakgrund till den autonoma marxismen

Denna bok kom ut 2003 och finns här i digitaliserad form. Här följer förordet: (mer…)

Link to Communism of Attack and Communism of Withdrawal torsdag, Jan 10 2008 

Communism of Attack and Communism of Withdrawal was first publiced in riff-raff #7.

Attack/Withdrawal torsdag, Jan 10 2008 

Attack/Withdrawal (rough translation)
Marcel

In this issue of riff-raff two texts are being published, carelessly brought together here under the honourable name ‘the critique’, both using the text ‘The Communism of Attack and the Communism of Withdrawal’ as a starting point for their respective understanding of communism and class struggle. Since the text in question will be followed up by a critical continuation, this text should be understood not only as an answer to the critique, but also as a teaser for a coming publication, Party and Exteriority, a publication that, being a critical continuation of ‘The Communism of Attack and the Communism of Withdrawal’, also will be a rejoinder to the critique aimed at that text. (mer…)

”Possibilities are found in the struggle outside the unions” torsdag, Jan 10 2008 

Interview with Swedish communist group Kämpa tillsammans about ”faceless resistance” and workplace organisation.

M: What is Kämpa tillsammans?
KT: We call ourselves a writing collective, where we have discussions together and a collective signature. What we are occupied with is class struggle theory.

M: What made you start the group?

Initially it was because we put together a pamphlet with texts from the autonomist movement in Western Europe. We called the pamphlet Kämpa tillsammans, but as a group we did not have a name. We weren’t really a group, more like an editorial board. We were interviewed by the danish magazine Autonomi and they referred to us as Kämpa tillsammans. When we some time later felt the need to write something by and express ourselves, we used that name. (mer…)

Προλεταριακή διεύθυνση � ’τυπη Οργάνωση στους χώρους εργασίας torsdag, Jan 10 2008 

Πηγή: Kδmpa Tillsammans! (Αγωνιζόμαστε Μαζί!) Οκτώβρης 2005 – http://www.polkagris.nu/index.php?sida=text&id=30
Μετάφραση:�για τη διάδοση της μεταδοτικής λύσσας, Γενάρης 2008

Δεν είναι μόνο η χειραφέτηση της εργατικής τάξης που είναι έργο της ίδιας της τάξης αλλά και οι πρακτικές χειραφέτησης ορίζονται από την ίδια. Έτσι, το ζήτημα της εργατικής αυτονομίας δεν είναι πρωταρχικά ένα πολιτικό ζήτημα αλλά ένα ζήτημα οργανωτικό, και το άρθρο αυτό έχει να κάνει με την υλική και πραγματική εργατική αυτονομία και το πώς υφίσταται αυτή σήμερα, στη Σουηδία του 21ου αιώνα. Η κύρια θέση μας είναι ότι οι αγώνες στους χώρους εργασίας δε διεξάγονται πρώτα και κύρια μέσα από τη διαμεσολάβηση των συνδικάτων, αλλά μέσα από την άτυπη οργάνωση που συχνά τείνει να δημιουργηθεί ανάμεσα σε συναδέλφους εργαζομένους. Ωστόσο, αυτή η οργάνωση δεν είναι κάτι αυτό-δημιούργητο. Πρέπει να παραχθεί, κι έπειτα να αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Το βασικό συμπέρασμά μας είναι ότι η δυνατότητα ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού αγώνα αναπτύσσεται εκεί όπου πραγματικά υφίσταται. Σήμερα, αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να διεξάγεται κάτω από το σχήμα των συνδικάτων, αλλά μέσα από άτυπες οργανώσεις στο χώρο εργασίας, και είναι ακριβώς ο ανεξάρτητος, άτυπος και αδιαμεσολάβητος χαρακτήρας του αγώνα που τον κάνει πραγματικά ριζοσπαστικό και αντικαπιταλιστικό. Στο άρθρο αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε το πώς δημιουργείται και πώς διαμορφώνεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ματιά στο τι έχουν να πουν, οι ανταγωνιστές μας στον ταξικό αγώνα, για τις άτυπες οργανώσεις στους χώρους εργασίας και τους «άτυπους υποκινητές» τους, και το πώς η ανάπτυξη νέων διευθυντικών θεωριών τους περνά μέσα από την εξέταση νέων πρακτικών για συνεχή εκμετάλλευση. (mer…)

Angreppets och undandragandets kommunism söndag, Jan 6 2008 

Marcel, medlem av Kämpa tillsammans!

[V]i kommer att vara reaktionärer och revolutionärer, kättare och profeter. Vi har aldrig stått längre ifrån och närmare Marx! Vår motsägelse är endast hans motsägelse som uppstod under hans teoretiska utveckling. (J.L. Darlet, Brev till Jacques Camatte)

Vi har ofta beskrivit kommunismen som proletariatets rörelse inom men mot kapitalismen. Vi har utgått från att denna rörelse, dvs. arbetarklassens klasskamp, på dialektiskt manér både producerat och producerats av kapitalförhållandet. Vi har därför hävdat att det är denna motsättning som ger kapitalet möjlighet att utvecklas. Utifrån denna utgångspunkt har vi analyserat denna paradox som den faktiska motsättningen mellan arbete och kapital. Vi har i många olika sammanhang berört och diskuterat detta och med hjälp av militanta undersökningar har vi försökt att beskriva hur denna motsättning framträder i verkligheten. En text som undersöker och definierar denna paradox – det vill säga proletariatets verkliga rörelse – rent begreppsligt, har emellertid saknats och länge varit önskvärd. (mer…)

Nästa sida »