Hverdagens ansigtsløse modstand
Arbejdskamp på mikroplan foregår dagligt, når arbejdere ”tager sig en slapper” eller løber om hjørner med chefen. Det er denne form for hverdagsmodstand en gruppe autonome synliggør i deres beretning fra et svensk bageri.

Af KäMPA TILSAMMANS
Introduktion og redigering af Torkil Lauesen

Introduktion
Når vi normalt tænker på magt og modmagt i det kapitalistiske samfund, handler det om kampen om ejendomsretten til produktionsmidlerne, kampen om den herskende orden, som opretholdes af statsmagtens institutioner osv. Modmagten er: revolution, strejker, besættelser, demonstrationer. Men kapitalismen har også et mikroplan: den er ikke blot et stort system, men også millioner af praksisser – handlinger, der skal foretages hver eneste dag. Den kapitalistiske produktion opretholdes gennem den disciplinering og styring af arbejdskraften, der til stadighed må foregå. Derfor er muligheden for modstand til stede hvert sekund i hverdagen. Det er denne upåagtede – men ikke uvæsentlige magt og modstand, som artiklen handler om. Gennem den spontane ulydighed og daglige småsabotage mod lønarbejdet, skabes de holdninger og normer, der er nødvendige forudsætninger for en mere bevidst og generel ”politisk” kamp. Uden den rette stemning på gulvet kan der ikke etableres en strejke. Det er også denne ”hverdagens modstand” med dens normer og værdier, der skaber et fællesskab på arbejdspladsen på tværs af alder, køn og faglig organisering. (mer…)

Annonser